Algemene Voorwaarden

Naast de Algemene voorwaarden, is er ook een pagina met onze veelgestelde vragen.

Introductie

Tijdens het gebruiken, kopen en huren van kiteboard materiaal van en/of gebruik maken van de faciliteiten, school, instructie van instructeurs van Kitesurfschool Freeriderz, De Tolve 5 te Hindeloopen Friesland. Verder te noemen als “Kitesurfschool Freeriderz”,om deel te nemen aan de sport kitesurfen, land instructie, water instructie, verklaar ik hierbij dat ik begrijp en overeenkom, deze eigen aansprakelijkheidsdocument, rechten, mogelijk risico en voorwaarden als volgt:

 

Risco & Aansprakelijkheid

Alle activiteiten en gebruik van materiaal is volledig op eigen risico. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een schade vergoeding na enige vorm van letsel aan de persoon of derden. Kitesurfschool Freeriderz zorgt voor een zo veilig mogelijke les omgeving en zal er alles aan doen om de cursist zo goed mogelijk te instrueren met de activiteiten. Kitesurfschool Freeriderz en instructeurs kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventueel letsel door aanleiding van verkeerd opvolgen van de instructies en overige ongelukken.

 

Schade

De deelnemer/cursist is ten alle tijden verantwoordelijk voor het materiaal dat hij of zij gebruikt. Bij onzorgvuldig behandelen van materiaal wordt eventuele schade direct verhaald bij de deelnemer. Schade aan derden en/of andere objecten door het niet opvolgen van de aanwijzingen van de instructeur kan ten alle tijden verhaald worden op de cursist. Wij hebben daar geen invloed op.

 

Leeftijd

Deelnemers moeten minimaal 9 jaar oud zijn en toestemming hebben van beiden ouders om deel te mogen nemen aan de kitesurflessen. Betaling geschied alvorens de les begint. Het bedrag kan worden overgemaakt via I, bankrekening of contant worden afgedragen op de dag zelf. Deelnemers hebben na betaling 12 maanden de tijd om de betaalde lessen af te nemen.

Levering

De betreffende ingekochte les of cursus is na betaling direct geldig en enkel op naam af te nemen. Er is dus sprake van directe levering. De deelnemer is zelf verantwoordelijk binnen 12 maanden de cursus waarvoor ingeschreven af te nemen.

 

Teruggave

Er kan in geen geval aanspraak gemaakt worden op teruggave van de waarvoor ingeschreven les of cursus van betreffende seizoen. Men kan in overleg met kitesurfschool Freeriderz de betreffende bon/les/voucher aan een ander overhandigen.

 

Druk & Typfouten

Alle druk en typfouten voorbehouden

Kadobon & Lessen geldigheid

Cursisten die nog lessen open hebben staan hebben maximaal 12 maanden de tijd om de betreffende lessen bij ons af te nemen. Na deze 12 maanden worden lessen, kadobonnen, en vouchers ongeldig verklaard en zal er ruimte gemaakt moeten worden voor cursisten in het nieuwe seizoen. Na inschrijving binnen 12 maanden van de eerste les heeft men nogmaals 12 maanden om de lessen af te nemen. Hierna worden ook deze lessen ongeldig verklaard en wordt er ruimte gemaakt voor cursisten van het nieuwe seizoen. Reserveren en bevestigen Bij het plaatsen van een reservering, wordt je les altijd bevestigd via mail. Na bevestiging is men verplicht te komen. Indien cursist niet aanwezig is en dus verzuimd. Zullen de kosten voor de les alsnog in rekening worden gebracht.

 

Annulering Kitesurfschool Freeriderz

De instructeur en/of Kitesurfschool Freeriderz is ten allen tijde bevoegd om de les wegens veiligheid en kwaliteit te stoppen of te annuleren. Na het cancelen van de les of cursus, zal er samen met de instructeur een nieuwe datum worden gepland voor de les of cursus.

 

Waarschuwingen

Als er sprake is van het niet opvolgen van veiligheidsregels, normen en waarden, opdrachten of aanwijzingen van instructeur. Kan men hiervoor een waarschuwing krijgen. Bij aanhoudend gedrag kan men na de tweede waarschuwing verwijderd worden uit de les.

 

Verklaring van gezondheid

Alle cursisten die deelnemen aan een cursus dienen in goede gezondheid te verkeren. Eventuele lichamelijke klachten die van belang zijn bij het uitoefenen van een sport dienen dan ook direct gemeld te worden bij Kitesurfschool Freeriderz. De school is niet aansprakelijk voor het verergeren van eventueel letsel wat al voor de cursus veroorzaakt is, ook al is dit alvorens gemeld.